Disclaimer

WEBSITE

LI-MA besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. LI-MA alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen. De website maakt gebruik van cookies. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van cookies kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld. Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LI-MA.

E-MAIL

De informatie verzonden in een LI-MA e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in LI-MA e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

LI-MA staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Externe e-mail wordt door LI-MA niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.